• Rekrutacja

    • INFORMACJA O NABORZE

     Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.  Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się na listę kandydatów jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

     O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście do dnia 31 marca 2022 r.

     Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowejw Starym Narcie  lubpobrać ze strony internetowej: www.zsnart.eu

     Terminy:

     -od 4 do 11 lutego 2022 r. -składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym;

     -od 7 do 28 lutego 2022 r. -zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej;

     -od 14 lutego 2022 r. do 4marca 2022 r. -składanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych.

     Ważne:

     Ze względu na obowiązujący w szkole reżim sanitarny, prosimy
     o telefoniczny kontakt /158795114/ w celu uzgodnienia terminu i miejsca złożenia/pobrania dokumentacji rekrutacyjnej. Sugerowane godziny bezpośredniego kontaktu w szkole to wtorek, środa i piątek /8:00-9:00/.

     Uwaga

          Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym tj. 2021/2022 kwalifikują się obligatoryjnie na rok następny, lecz ich rodzice są zobowiązani do wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym i na ogólnych zasadach biorą udział w rekrutacji na rok 2022/2023.

     PLIKI DO POBRANIA

     Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

     Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2022/2023

     Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

     Oświadczenie 1 i 2

     Oświadczenie 3

     Oświadczenie 4

     Informacja o ochronie danych osobowych