• Rekrutacja

    • INFORMACJA O NABORZE

     Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.
     Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się na listę kandydatów jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

     O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście do dnia 30 marca 2023 r.

     Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie  lub pobrać ze strony internetowej: www.zsnart.eu

     Terminy:

     -od 1 do 10 lutego 2023 r. -składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym;

     -od 13 do 28 lutego 2023 r. -zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej;

     -od 20 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. -składanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych.

     Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w sekretariacie szkoły
     lub u nauczycieli wychowania przedszkolnego.

     Uwaga

      

     Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym tj. 2022/2023 kwalifikują się obligatoryjnie na rok następny,
     jednak ich rodzice są zobowiązani do wypełnienia deklaracji
     o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
     i na ogólnych zasadach biorą udział w rekrutacji na rok 2023/2024.

     PLIKI DO POBRANIA

     Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

     Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2023/2024

     Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

     Oświadczenie 1 i 2

     Oświadczenie 3

     Oświadczenie 4

     Informacja o ochronie danych osobowych