Wydarzenia

              Nowy rok szkolny  
2016/2017

 

            Mszą św. w kościele parafialnym w Nowym Narcie uczniowie naszej szkoły rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017. Towarzyszyli im rodzice i nauczyciele na czele z dyrektorem – Zygmuntem Kowalskim.

               Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się do szkoły, gdzie po odśpiewaniu hymnu narodowego wysłuchali prezentacji na temat II wojny światowej, a także kilku istotnych informacji o organizacji nowego roku szkolnego, które przekazał dyrektor.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na swoją pierwszą lekcję z wychowawcą.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

     24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. Dzień rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św., następnie spotkaliśmy się w szkole wraz z nauczycielami i rodzicami. Po rozdaniu wyróżnień i nagród udaliśmy się na lekcję z wychowawcą, aby wspólnie pożegnać stary rok szkolny i porozmawiać o tym, jak bezpiecznie spędzać czas wolny od zajęć w szkole.

     No i… zaczęły się WAKACJE !

Warsztaty profilaktyczne

 

            16 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół w Starym Narcie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów, które poprowadziła pedagog Anna Tokarska, reprezentująca Instytut Rozwoju i Edukacji „PROGRES”, oddział w Rzeszowie.

            W godzinach 7.55 – 9.35 w spotkaniu uczestniczyli gimnazjaliści. Młodzieży zaproponowano dwa bloki tematyczne: cyberprzemoc i narkotyki. W pierwszym z nich zrealizowano temat „W sieci uzależnienia”. Omówiono wpływ mediów na życie współczesnych ludzi, przy czy zwrócono szczególną uwagę na trudną sytuację jednostki, która poddawana jest ich nieustannym wpływom. U uczniów starano się wypracować krytyczną postawę wobec prezentowanych treści i umiejętność obiektywnej oceny jakości informacji.

W drugim bloku tematycznym podjęto temat „Narkotyki – najlepsze wyjście NIE wchodzić”. Rozmawiano z młodzieżą o substancjach psychoaktywnych oraz konsekwencjach ich stosowania, poruszono także problem tzw. „okazjonalnego brania”. Ukazano również alternatywne formy spędzania wolnego czasu, propagowano zdrowy styl życia.

Klasom IV – VI szkoły podstawowej w godzinach 9.40 – 10.25 zaproponowano temat: „Co nas czyni ludźmi? – warsztaty na temat tolerancji”. Omówiono pojęcia „tolerancja” i „nietolerancja”. Zwrócono uwagę na kształtujące się wokół nas uprzedzenia. Uczniowie uczestniczyli także w zabawie edukacyjnej „Czy łatwo być tolerancyjnym?”.  

Podczas warsztatów uczniowie chętnie włączali się w proponowane zabawy i prowadzone dyskusje. Zajęcia prowadzone były w interesujący sposób, a zaproponowana tematyka odpowiadała potrzebom współczesnego świata.

Prezentacja projektów edukacyjnych

klasy II gimnazjum

            10 czerwca 2016 r. w naszej szkole odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych, które wykonali uczniowie klasy II gimnazjum.

            Uczennice: Kinga Bednarz, Klara Bednarz i Wioletta Sudoł przygotowały prezentację pt. „Historia szkoły w Starym Narcie”, natomiast uczniowie: Dawid Puzio, Kazimierz Puzio i Mateusz Rębisz pokaz „Wyroby wikliniarskie w naszym regionie”. Całość urozmaiciły tematycznie związane gazetki ścienne, filmiki oraz wystawa wyrobów z wikliny.

            Uczniów przygotowała p. Halina Kosturek.