Wydarzenia

I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MASTER OF ENGLISH

5 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Starym Narcie odbyła się I edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas szóstych szkół podstawowych z terenu gminy Jeżowe.

Jego celem było popularyzowanie języka angielskiego oraz wzbogacenie wiedzy uczniów nt. kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. O tym, że rywalizacja językowa cieszy się dużą popularnością świadczy fakt, że do konkursu zgłosiły swoich uczestników wszystkie szkoły. O tytuł MASTER OF ENGLISH walczyły dwuosobowe reprezentacje z Cholewianej Góry, Jaty, Grobel, Jeżowego - Podgórza, Jeżowego - Centrum, Jeżowego- Kameralnego oraz Starego Nartu.

Konkurs składał się z pięciu konkurencji, sprawdzających różne sprawności językowe w formie gier i zabaw. Zadania konkursowe dotyczyły wiedzy ze znajomości krajów anglojęzycznych, słownictwa i gramatyki języka angielskiego. Kolejna konkurencja sprawdzała umiejętność rozumienia ze słuchu na podstawie filmu oraz piosenki. Ostatnie zadanie polegało na przygotowaniu krótkiej wypowiedzi na wylosowany temat.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie: pani Agnieszka Ruszak - nauczycielka języka angielskiego w PSP w Jeżowem - Podgórzu, pan Cezary Kardas - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Groblach i pan Stanisław Czerwonka - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Jacie.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce - Gabriela Błądek i Paweł Komsa (PSP Jeżowe-Centrum, opiekun p. Jacek Rej),

II miejsce - Izabela Surdyka i Oliwia Zaguła (PSP Jeżowe - Kameralne, opiekun p. Katarzyna Bujak- Cisek),

III miejsce - Dominik Klecha i Dawid Skiba (PSP Stary Nart, opiekun p. Aldona Klecha).

Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy. Osoby wyróżnione otrzymały książki i nagrody rzeczowe, a pozostałym uczestnikom wręczono upominki za udział w konkursie. Ponadto spośród uczestników wylosowano dwie osoby, które otrzymały nagrody specjalne (Justyna Wojtanowicz z PSP w Groblach oraz Zuzanna Rurak z PSP w Cholewianej Górze).

Wspaniałą dekorację, która wzbudziła zachwyt przybyłych gości, wykonały uczennice klasy drugiej gimnazjum - Kinga Bednarz, Klara Bednarz i Wioletta Sudoł.

Konkurs przygotowały nauczycielki języka angielskiego z  Zespołu Szkół w Starym Narcie p. Aldona Klecha i p. Maria Skiba, a prowadzącymi byli uczniowie klasy trzeciej gimnazjum - Lucyna Skawińska, Katarzyna Marut i Piotr Jarosz.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów językowych.

Wizyta przedstawicieli szkoły muzycznej

            22 kwietnia 2016 roku gościliśmy przedstawicieli Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem na czele z dyrektorem Markiem Sękielem. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zaprezentowali nam swoje umiejętności gry na różnych instrumentach, zachęcając do podjęcia nauki w szkole muzycznej w przyszłym roku szkolnym.

            Podczas koncertu wystąpili także nasi uczniowie, którzy obecnie uczęszczają do szkoły muzycznej w Jeżowem: Oliwia Rębisz (kl. II), Edyta Dudzik (kl. III), Dominik Klecha (kl. VI), Bartosz Dudzik (kl. I gim.) oraz Katarzyna Bednarz (kl. I gim.).

Gdy Ziemia woła o pomoc..

Tydzień Ekologii w Starym Narcie

            Od 18 do 22 kwietnia 2016 roku obchodzono w szkole w Starym Narcie Tydzień Ekologii. W związku z tym włączono uczniów w wiele działań mających na celu rozwijanie świadomości ekologicznej i propagowanie postaw służących ochronie środowiska naturalnego.

            Przygotowaniem do Tygodnia Ekologii stał się konkurs plastyczny pt. „Szanujmy Matkę Ziemię”. Uczniowie, pracując w zespołach klasowych, wykonali plakaty, które do końca kwietnia można obejrzeć na szkolnym korytarzu.

Ponadto cała społeczność szkolna zaangażowała się w akcję „Listy dla Ziemi”. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Ekologiczna „Arka”, a Gmina Jeżowe włączyła się w przebieg czwartej już edycji. Najmłodsi wykonali na specjalnym papierze listowym rysunki, natomiast starsi napisali listy, które kierowali do Ziemi lub ludzi dorosłych. Część z nich zaprezentowano na korytarzu szkolnym, dzięki czemu każdy mógł się przekonać, jak tę problematykę odbierają dzieci i młodzież oraz jak postrzegają współczesny świat. Wszyscy zaniosą te listy do swoich domów, aby ich treść dotarła do jak największej liczby osób.

W czwartek 21 kwietnia uczniowie klas I – III szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach plastycznych, podczas których wykonali „Cudaki z odpadów”. Była to świetna okazja do pogadanki na temat segregowania śmieci oraz twórczego ich wykorzystania. Powstałe prace również wystawiono na szkolnym korytarzu.

W Dniu Ziemi, 22 kwietnia, uczniowie obejrzeli przygotowaną z tej okazji część artystyczną. Najmłodsi zaprezentowali piosenki: kl. „0” „Dbaj o Ziemię”, kl. I „Ziemia – zielona wyspa” oraz „Śmieciu precz”. Kl. II przygotowała przedstawienie „Ścieżka pod górkę”, zaś wybrani uczniowie starszych klas program słowno – muzyczny pt. „Bądź przyjacielem Ziemi”. Na zakończenie uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej zaśpiewali piosenkę pt. „Świat woła o pomoc” przy akompaniamencie własnoręcznie wykonanych grzechotek. Część artystyczną przygotowała p. Halina Kosturek oraz wychowawcy klas 0 – III szkoły podstawowej.

Tydzień Ekologii uzupełniły tematycznie związane gazetki ścienne i lekcje z wychowawcami, natomiast kojarzący się z przyrodą i życiem kolor zielony wyraźnie dominował w ubiorach uczniów.

Nad przebiegiem Tygodnia Ekologii czuwały p. Beata Lada oraz p. Małgorzata Wyka.

„Już wiosna”

Pierwszaki odkrywają swoje talenty

            21 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy I szkoły podstawowej zaprezentowali swoim młodszym kolegom i koleżankom z przedszkola i klasy „0” przedstawienie pt. „Już wiosna”. Wcielili się w role różnych zwierząt, co wyraziły przygotowane na tę okazję stroje. Swój występ urozmaicili śpiewanymi piosenkami.

            Pierwszaków przygotowała p. Grażyna Pikor.