• Wolontariat

     • W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w Krew i jej składniki na lata 2015 -2020”. Jest to ogólnopolski, edukacyjny projekt promujący honorowe krwiodawstwo. Celem akcji jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat honorowego oddawania krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów. Dzięki materiałom przekazanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, wychowawcy przeprowadzili lekcje z zakresu honorowego krwiodawstwa w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. Na lekcji plastyki klasa V wykonała plakaty związane z tą tematyką.  Jednocześnie zobowiązaliśmy się do propagowania honorowego krwiodawstwa
      w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową szkoły i gminy, w kościele oraz poprzez rozpowszechnianie ulotek i plakatów.

      Podsumowaniem projektu było zorganizowanie na terenie naszej szkoły wyjazdowej akcji pobierania krwi, która odbyła się 13 kwietnia 2019r.

      Dzięki podjętym działaniom szkoła uzyskała CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ HONOROWE ODDAWANIE KRWI. Koordynatorem projektu na terenie szkoły była p. Maria Skiba- opiekun Szkolnego Koła PCK.

      Ponadto informujemy, iż z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, ogólnopolski event promujący honorowe krwiodawstwo „Czerwona nitka, jest tuż-tuż…” odbędzie się w tym roku- zgodnie z decyzją internautów- w Rzeszowie dn. 15 czerwca 2019r.

      Serdecznie zapraszamy!!!

       

       

      Oddając krew, ratujesz życie!

       

           13 kwietnia 2019r. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Została ona przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa.
      W godz. od 10.00 do 14.00 do mobilnego punktu poboru krwi zgłosiły się 32 osoby.

               Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten szczytny cel, jakim jest oddawanie krwi. Bezinteresowny udział w tej akcji to szlachetny gest ratujący życie innych ludzi. Oddając własną krew, przekazaliście to co najcenniejsze drugiemu człowiekowi.

               Akcja zbiórki krwi została zainicjowana przez Szkolne Koło PCK i Szkolne Koło Caritas.